Ծրագրային թարմացումներ
Ծրագրային թարմացումներ
Ապրիլ 2023
version 4.16.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
Մարտ 2023
version 4.15.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Փետրվար 2023
version 4.14.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Terminal
Բարելավում
Բարելավում
Հունվար 2023
version 4.13.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Դեկտեմբեր 2022
version 4.12.0
Haysell Admin Panel
Բարելավում
Haysell Mobile
Բարելավում
Նոյեմբեր 2022
version 4.11.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
Հոկտեմբեր 2022
version 4.10.0
Haysell Admin Panel
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
Նոր