Ծրագրային թարմացումներ
Ծրագրային թարմացումներ
Դեկտեմբեր 2023
version 14․29․0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Շտկում
Նոյեմբեր 2023
version 14․27․0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
Haysell POS
Նոր
Հոկտեմբեր 2023
version 14․25․0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Բարելավում
Այսուհետ hաշվառումից հետո, ապրանքի մնացորդը կհամարվի առաջնային քանակ։ Հաշվառումից առաջ, բոլոր փաստաթղթերի չեղարկման/փոփոխման դեպքում՝ համկարգը ապրանքի առաջնային մնացորդ կհամարի Հաշվառման Փաստաթղթի մեջ հստակեցված քանակը ։
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
Haysell POS
Նոր
Բարելավում
Սեպտեմբեր 2023
version 14.23.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell POS
Նոր
Haysell Terminal
Նոր
Օգոստոս 2023
version 14.21.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Terminal
Բարելավում
Հուլիս 2023
version 14.19.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Haysell Mobile
Նոր
Հունիս 2023
version 14.17.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Մայիս 2023
version 14.15.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Բարելավում
Ապրիլ 2023
version 14.13.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
Նոր
Մարտ 2023
version 14.11.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Փետրվար 2023
version 14.9.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Terminal
Բարելավում
Բարելավում
Հունվար 2023
version 14.7.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Դեկտեմբեր 2022
version 14.5.0
Haysell Admin Panel
Բարելավում
Haysell Mobile
Բարելավում
Նոյեմբեր 2022
version 14.3.0
Haysell Admin Panel
Նոր
Նոր
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
Հոկտեմբեր 2022
version 14.1.0
Haysell Admin Panel
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Բարելավում
Haysell Mobile
Նոր
Նոր